Här är några exempel på statliga myndigheter som vi har arbetat tillsammans med under den senaste tiden:Länsstyrelserna
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Riksantikvarieämbetet
Riksdagens ombudsmän (JO)
Statens maritima museer
Tillväxtverket (NUTEK)