RELO är ett konsultföretag som erbjuder STATLIGA MYNDIGHETER olika former av stöd inom det ekonomiadministrativa området.

Konsulterna har varit anställda på statliga myndigheter och har bred erfarenhet och ingående kunskaper om det statliga regelverket och dess praktiska tillämpningar.

VI ARBETAR BL.A MED:
 • Anpassningar i Agresso
 • Anpassning och utveckling av redovisningsplan
 • Avräkning med statsverket
 • Avstämningar (kvalitetssäkring och internkontroll)
 • Ekonomihandböcker
 • Integration mellan Agresso och Palasso
 • Myndighet startar, upphör och slås samman
 • Resursförstärkning
 • Statsredovisning/Hermes
 • Systemdokumentation
 • Upprättande av årsredovisning och delårsrapport (finansiella delar)
 • Utbildningar (myndighetsanpassade)
 • Utveckling av ekonomirutiner